ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 70 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์ ชุมแสน (เอก)
ปีที่จบ : 2527   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 40 m.7 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 0899977092
อีเมล์ : sanehchoomsan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส แว่นทิพย์ กาถม (แว่น)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 292 ถ. สันติเกษม ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
เบอร์มือถือ : 0615808619, 0865102994
อีเมล์ : wanthip242526@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์วังส์ด่าน (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 56   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 44/3ม.1ต.ปงเตาอ.งาวข.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0932842521
อีเมล์ : neungza_01@thaimail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จรัญ ปัญญางาม (รัญ)
ปีที่จบ : 2525(ม.ศ.5)   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 110 ม.6 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0818830390
อีเมล์ : jaran_p@banpu.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จีรวัฒน์ กิติเขียว (ไก่)
ปีที่จบ : 2523   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 38ม.5 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0861954564
อีเมล์ : kendo191@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ี ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ (ครูป๋อม)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 59/9 บ้านทุ่ง หมู่ 2 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 084-4875600
อีเมล์ : chowwas905@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทิรา วนันตรากูล (มด)
ปีที่จบ : 2536 (ม 3 )   รุ่น : 30
ที่อยู่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางหละ ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 085 - 6234818
อีเมล์ : Phatira_mod@hotnail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางธนพิชญ์ ชูควร (เพี้ยช)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 30
ที่อยู่ : 56 หมู่ 8 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0836102935
อีเมล์ : Pias_Pias999@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรยุทธ์ ควรคิด (ผอ.ม้วน)
ปีที่จบ : 2523(ม.ศ.3)   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 96 หมู่ 2 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 0898513441
อีเมล์ : wirayutt@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางปฏิมา นรภัทรพิมล (บี)
ปีที่จบ : 2536 (ม.3)   รุ่น : 30
ที่อยู่ : โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 054-261152
อีเมล์ : patimabee@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม