สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

เป็นรูปเพชรรัศมี 9 เส้น อยู่บนเสมาธรรมจักร มีคติพจน์ด้านบนของเพชร และฐานของเสมาธรรมจักรมีชื่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง