โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

เป็นรูปเพชรรัศมี 9 เส้น อยู่บนเสมาธรรมจักร มีคติพจน์ด้านบนของเพชร และฐานของเสมาธรรมจักรมีชื่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง