ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 70 คน
ชื่อ-นามสกุล : หนึ่งฤทัย ใจซื่อ (โอ๋)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : ปวช. รุ่นที่ 3
ที่อยู่ : 17 ม.3 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 0821849929
อีเมล์ : jaisae@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายประสพ นนทมาลย์ (แก้ว)
ปีที่จบ : 2516   รุ่น : 8
ที่อยู่ : 144 ม.3 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0871796508
อีเมล์ : prasob@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทัศพร นามวงศ์ (แมว)
ปีที่จบ : 28   รุ่น :
ที่อยู่ : 70/1 ม.5 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 09471756
อีเมล์ : namwong@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ลัดดา ศรีมูล (ต๋อย)
ปีที่จบ : ม.6   รุ่น :
ที่อยู่ : 27/337ม.8ซ.วัดชม ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ
เบอร์มือถือ : 0892258152
อีเมล์ : ludda38@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภรัญยา ขันแก้ว (ผึ้ง)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น :
ที่อยู่ : 130/3 ม.2 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0801343703
อีเมล์ : kong_jeejee@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนพ บุญพ่วง (นพ)
ปีที่จบ : 2523(ม.ศ.3)   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 10ซ.4 ถ.บ้านดงพัฒนา ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 081-796-4760
อีเมล์ : Thanop.b@egat.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อดุลย์ ราชคำ (ดุลย์)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 3/3 ม.2 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0871723974
อีเมล์ : Adul@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมบูรณ์ คำตาบุตร (ร้าม)
ปีที่จบ : 2519   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 169/9 ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 0861177392
อีเมล์ : kamtabut@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จรัส กันทะมา (จรัส)
ปีที่จบ : 2518   รุ่น :
ที่อยู่ : ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ
เบอร์มือถือ : 0873030519
อีเมล์ : jaras@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิริพร หลวงหล้า (อิ๋ว)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น :
ที่อยู่ : 188 ม.3 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0940683417
อีเมล์ : zami@outlook.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรรณิษา นางแล (น้ำผึ้ง)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น :
ที่อยู่ : 152 หมู่ 4 บ้านบ่อห้อ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 0948428489
อีเมล์ : nanglae_wannisa@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทวีศักดิ์ บุญทา (ศักดิ์)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น :
ที่อยู่ : ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ
เบอร์มือถือ : 054261152
อีเมล์ : taveesak@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม