ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปริญญา เวชอนุรักษ์ (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2523 (ม.ศ.3)   รุ่น : 16
อีเมล์ : vejanurak38@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โครงการชลประทานน่าน
ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 184 หมู่ 11 บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 มี.ค. 2558,11:50 น.   หมายเลขไอพี : 182.53.196.216


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล