ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 70 คน
ชื่อ-นามสกุล : วิชาญ ปวนสุรินทร์ (เอก)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 30
ที่อยู่ : 180 ม.5 บ.น้ำแก่นใต้ ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 0818832710
อีเมล์ : wichan50@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทับทิม สืบเพ็ญไชย (ทิม)
ปีที่จบ : ม.3ปี2533 ม.6 ปี2536   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 5 หมู่ 9 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 093-2190905
อีเมล์ : songsungbung@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นิยม บ้านคุ้ม (ยม)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น :
ที่อยู่ : 100/1 ม.2 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 0881413264
อีเมล์ : ninicoolper@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมาพร กันอิน (นุ้ย)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 30
ที่อยู่ : 216/1 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0817460481
อีเมล์ : kanin.nui@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สรรพศิลป์ ศรีวิชัย (เอก)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น :
ที่อยู่ : 123 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 0864080169
อีเมล์ : sappasin@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระอนันต์ พิศาลไพโรจน์ ((ม.3ปี2527)(ม.6ปี2530))
ปีที่จบ : 2527   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 23/2 หมู่7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เบอร์มือถือ : 085-5656-494
อีเมล์ : aboonpisas@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : KC (K)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 49
ที่อยู่ : 52110
เบอร์มือถือ : 0800000000
อีเมล์ : Hg@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อภิสิทธิ์. กลีบเนตร (เบนซ์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น :
ที่อยู่ : 39 m8. บ้านสบพลึง. ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0800313123
อีเมล์ : ApisitK@thaioilgroup.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิไลลักษณ์ โกลาวัลย์ (ส้ม)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
ที่อยู่ : 163 ม.2 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 0967500475
อีเมล์ : araree55@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชริสา ชริสา (วิว)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 47
ที่อยู่ : 13/1 ม.5 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0909091629
อีเมล์ : Villza_villza@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส ปฏิมานันท์ เรือนน้อย (เล็ก)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 30
ที่อยู่ : 62 ม.2 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 0843716519
อีเมล์ : partymanan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กนกวรรณ เอกราช (โอ๋)
ปีที่จบ : 2536(ม.3)   รุ่น : 30
ที่อยู่ : 8/1 ม.3 ต.หลวงใต้ อ.งาว ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0932794259
อีเมล์ : Aeo267@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม