ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 70 คน
ชื่อ-นามสกุล : รัตน์ ขันวงค์ (รัตน์)
ปีที่จบ : 2516   รุ่น : 8
ที่อยู่ : ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ
เบอร์มือถือ : 0871745573
อีเมล์ : Rat@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นฤมล ตันติจริยาพันธ์ (ม้อย)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 75หมู่4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0866737676
อีเมล์ : narumon_558@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สกาวรัตน์ เชียงทอง (แอ็ปเปิ้ล)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 30
ที่อยู่ : 102 ม.1 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 086-1170370
อีเมล์ : apple.1234@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปริญญา เวชอนุรักษ์ (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2523 (ม.ศ.3)   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 184/4 หมู่ 11 บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000
เบอร์มือถือ : 0817247294
อีเมล์ : vejanurak38@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิชัย วงค์ไชย (ตั้ม)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 29
ที่อยู่ : 114 ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 083-7624213
อีเมล์ : wichai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พนารุ้ง ดุลยธรรม (ไผ่)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 43
ที่อยู่ : 157/4 ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 089-8558578
อีเมล์ : Pana_Jaidee@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตน์ กรรณิกา (นุ้ย)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น :
ที่อยู่ : 91 ม.8 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 085-6212343
อีเมล์ : nuynuykanni@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชนกพร คำตาบุตร (อ็อฟ)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น :
ที่อยู่ : 169/9 ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 089-2648260
อีเมล์ : codea2701@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรีรัตน์ กันทา (บุญทอง)
ปีที่จบ : 2521   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 194 หมู่ 1 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 084-9482764
อีเมล์ : vareerat_kanta@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรุณีย์ กองนาค (แป๋ว)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 32 หมู่ 3 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0871735343
อีเมล์ : arunee 666666@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นงนุช จิตตา (แป๋ว)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 30
ที่อยู่ : 110 หมู่.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 0899989292
อีเมล์ : paweja54@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เพ็ญศรี รุ่งฉัตร (อ้อย)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 19 หมู่ 3 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 0819619927
อีเมล์ : pensri.r@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม