โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261152
จดหมายข่าว ปธ.
กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
เพชรประชารัฐ คว้ารางวัลการตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 65
ป.ธ. รับการนิเทศภายในโรงเรียน สหวิทยาเขตบุญวาทย์
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 65
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาส่วนภูมิภาค จ.ลำปาง ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 65
ป.ธ. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 65
กิจกรรม "Big Cleaning Day"
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 65
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ วัยเรียนวัยรุ่น
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 65
กิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์ สานฝัน ปั้นปลุก" เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 65
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปลอด "กัญชา/กัญชง"
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
คนเก่ง เหลือง-แดง คว้ารางวัล TO BE NUMBER ONE IDOL LAMPANG 2023
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 65
การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ โครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 65
การแข่งขันฟุตบอล 7 คนคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 65
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
เพชรประชารัฐ คว้ารางวัลชมเชยระดับภาค โครงการ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
รับโล่รางวัล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 65
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 65
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง แนะแนวอาชีพนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 65
ป.ธ.รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จาก สพม.ลป.ลพ.
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65