โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
จดหมายข่าว ปธ.
ป.ธ. จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
ป.ธ. จัดค่ายอบรมพัฒนาสภานักเรียน "Next Step Camp ครั้งที่1"
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 65
ป.ธ. ร่วมสืบสาน “ประเพณีล่องสะเปาเมืองง้าวเงิน” ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 65
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
ครู ป.ธ. รับรางวัล "ครูดี มีศีลธรรม" ประจำปี 2565 จัดโดย สพม. ลป. ลพ.
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 65
ผู้บริหาร และครู ป.ธ. รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ปี 2565 จัดโดย สพม. ลป. ลพ.
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 65
ป.ธ. ยกระดับโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 65
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รับรางวัลโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 65
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 65
ครู ป.ธ. ร่วมแสดงความยินดีกับครูจีรารัตย์ แก้วบุญเรือง เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 65
เพชรประชารัฐ คว้ารางวัลระดับประเทศ นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 65
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 65
เพชรประชารัฐ รับรางวัลวรรณกรรมระดับประเทศ "อุชเชนี"
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ครบรอบ 59 ปี 8 ตุลาคม 2565
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 65
ขอบคุณสถานประกอบการ นักเรียนแผนช่าง ป.ธ.ฝึกงาน
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 65
เด็กและเยาวชนลำปาง เปิดประตู รู้ทันสื่อออนไลน์
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
ป.ธ. คว้า 42 เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดลำปาง
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
มุทิตา กษิณานุสรณ์ 2565
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLIT/DLTV
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 65
นักเรียน ป.ธ. เข้าค่าย "COMP CAMP" University of Phayao
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 65