โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวดานุมาศ ทิยาว
ครู คศ.1

นางสมบูรณ์ ใจเอื้อน
ครู คศ.2

นางสาวอธิฐาน ปันงาม
ครู คศ.2

นางสกาวรัตน์ เชียงทอง
พนักงานราชการ

นายพงศกร อัครสุรไกรสร วีระวงษ์
ครูอัตราจ้าง