ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นาย ทรงฤทธิ์ ใหม่คามิ
ครู คศ.3

นาย สำราญ สูงติวงศ์
ครู คศ.3

นายณัฐพล พันธ์นิล
ครูอัตราจ้าง

นายภานุเดช มั่นเหมาะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทิรา กาวินันท์
ครู คศ.1