ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นาย ทรงฤทธิ์ ใหม่คามิ
ครู คศ.3

นาย สำราญ สูงติวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์
ครู คศ.1

นายณัฐพล พันธ์นิล
ครูอัตราจ้าง