ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วรีรัตน์ กันทา (บุญทอง)
ปีที่จบ : 2521   รุ่น : 16
อีเมล์ : vareerat_kanta@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว จ.ลำปาง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 115 หมู่ 5 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 มี.ค. 2558,11:10 น.   หมายเลขไอพี : 110.77.137.145


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล