ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐพล มหาวิค (ยาง)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น :
อีเมล์ : nattaponm@nu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.agi.nu.ac.th/nred/personnel.php?view=teacher
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ก.ค. 2560,05:27 น.   หมายเลขไอพี : 110.164.191.67


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล