ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พรทิพย์ เอมเจริญ (เก๋)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น :
อีเมล์ : kampor111@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนคลองปักหลัก สำนักงานเขตประเวศ กทม.

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 ก.ย. 2560,20:32 น.   หมายเลขไอพี : 115.87.152.0


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล