ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 70 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจมาภรณ์ จิตมนตรี (แหวว)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น :
ที่อยู่ : 10/2 หมู่ 4 ตำบล หลวงเหนือ อำเภองาว ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0869128143
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรทิพย์ เอมเจริญ (เก๋)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น :
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ
เบอร์มือถือ : 0998459***
อีเมล์ : kampor111@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐพล มหาวิค (ยาง)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น :
ที่อยู่ : ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์มือถือ : 055962752
อีเมล์ : nattaponm@nu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฎฐ์นภัสกร สิงหศักดิ์ (นัย)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 54
ที่อยู่ : 89/1 ม.3 บ้านพร้าว ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 0864229902
อีเมล์ : nai3571@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปัฐพงค์ จันทร์นิยม (โจ้)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น :
ที่อยู่ : 381/4 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรงเทพมหนคร
เบอร์มือถือ : 0917826868
อีเมล์ : silalaw@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปรีชา ใจหาญ (บอย)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น :
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ
เบอร์มือถือ : 0896665696
อีเมล์ : preecha.jai@rmutr.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรทัย ปิจจ๊ะ (โอ)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 30
ที่อยู่ : นนทบุรี
เบอร์มือถือ : 0814439081
อีเมล์ : opijja@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ เอมเจริญ (เก๋)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น :
ที่อยู่ : ร.ร.คลองปักหลัก เขตประเวศ กรุงเทพฯ
เบอร์มือถือ : 0832250061
อีเมล์ : kampor111@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ใจ. อุ่นแก้ว (พิมพ์)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 30
ที่อยู่ : 2/27 ม.4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 085 6206646
อีเมล์ : Pimpim_oun@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รุ่งอรุณ ฉัตรทอง (เจี๊ยบ)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น :
ที่อยู่ : พระตำหนักจักรีบงกช เลขที่99 หมู่ 4 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
เบอร์มือถือ : 0933384823
อีเมล์ : R.chadtong@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ แซ่อึ้ง (กิมเฮง)
ปีที่จบ : 2540ประธานนักเรียน40   รุ่น : ปวช.รุ่น3
ที่อยู่ : 58/12m.3 t.หลวงใต้ a.งาว
เบอร์มือถือ : 0994104922
อีเมล์ : A_jung8122@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อารี เต็งธนาวราวัฒน์ (อารี)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 164/8ม.3 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 086-6189277
อีเมล์ : Areeteng@icloud.com
รายละเอียดเพิ่มเติม