ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายไกรสร วีระวงษ์ (สร)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 18
อีเมล์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลงาว
ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 (ห้องเทคนิคการแพทย์,ห้องเอ็กซเรย์)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อ.งาว จ.ลำปาง

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ม.ค. 2564,16:25 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.59.153


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล