ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธนพ บุญพ่วง (นพ)
ปีที่จบ : 2523(ม.ศ.3)   รุ่น : 16
อีเมล์ : Thanop.b@egat.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง : ช่างระดับ 7
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 801 ม.6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 มี.ค. 2558,14:11 น.   หมายเลขไอพี : 182.255.13.63


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล