ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : หนึ่งฤทัย ใจซื่อ (โอ๋)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : ปวช. รุ่นที่ 3
อีเมล์ : jaisae@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว จ.ลำปาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 115 หมู่ 5 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 มี.ค. 2558,09:47 น.   หมายเลขไอพี : 110.77.137.145


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล