ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การรายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นายทรงพล เฟื่องฟู
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,14:23  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (PPR Model) ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายชิงชัย ทิพย์มณฑา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,14:11  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การบริหารแบบมีส่วนร่วม PPR-Podded Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายชิงชัย ทิพย์มณฑา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,14:06  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความวิจัย วารสารกาสะลองคำ
ชื่ออาจารย์ : นางปฏิมา นรภัทรพิมล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,10:11  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางปฏิมา นรภัทรพิมล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2561,23:41  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความวิจัยวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่ออาจารย์ : นางปฏิมา นรภัทรพิมล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2561,23:13  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางปฏิมา นรภัทรพิมล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2560,19:51  อ่าน 767 ครั้ง
รายละเอียด..