ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (PPR Model) ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง สอนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,14:11  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การบริหารแบบมีส่วนร่วม PPR-Podded Model เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง สอนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,14:06  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความวิจัย วารสารกาสะลองคำ
ชื่ออาจารย์ : ดร.ปฏิมา นรภัทรพิมล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,10:11  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : ดร.ปฏิมา นรภัทรพิมล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2561,23:41  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความวิจัยวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่ออาจารย์ : ดร.ปฏิมา นรภัทรพิมล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2561,23:13  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : ดร.ปฏิมา นรภัทรพิมล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2560,19:51  อ่าน 862 ครั้ง
รายละเอียด..