ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง สอนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0897594893
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,06:44  อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ PRT-RED Model ภายใต้กระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง (PDCA) โดยใช้แนวคิดยุทธศาสตร์การนิเทศแบบมีส่วนร่วมและการทำงานอย่างเป็นระบบ
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.52 MB

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,06:44   อ่าน 28 ครั้ง