ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศหลักเกณฑ์การย้ายครูผู้สอนปี 2559 (อ่าน 820) 15 ม.ค. 59
คู่มือประชาชน ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง (อ่าน 1161) 20 ก.ค. 58
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35 (อ่าน 806) 23 มิ.ย. 58
เกณฑ์การประเมินการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10 จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ (อ่าน 801) 23 มิ.ย. 58
คู่มือ TEPE Online (อ่าน 7006) 17 มี.ค. 58
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชารัฐธรรมคุณ คัพ ครั้งที่ 3 12 ปี และ 15 ปี (อ่าน 772) 16 ก.พ. 58
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ (อ่าน 929) 04 ก.พ. 58
ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย (อ่าน 696) 03 ก.พ. 58
ปฏิทินสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (อ่าน 729) 03 ก.พ. 58
ปฏิทินสอบผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 689) 03 ก.พ. 58