ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 76) 26 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 26/2564 เรื่อง การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ (อ่าน 193) 17 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 62) 10 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 ให้กับนักเรียนอายุ 12-17 ปี (รอบที่ 3) (อ่าน 211) 26 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 ให้กับนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย ตกค้าง (อ่าน 274) 20 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 25/2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 149) 16 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 25/2564 เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 109) 15 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 24/2564 เรื่อง การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ (อ่าน 48) 09 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 ให้กับนักเรียน (อ่าน 409) 08 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 23/2564 เรื่อง การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ (อ่าน 118) 05 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 22/2564 เรื่อง การเปิดสถานศึกษา แบบ ON-SITE (100%) (อ่าน 213) 09 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 21/2564 เรื่อง การเปิดสถานศึกษาในกรณีพิเศษ แบบ ON-SITE (อ่าน 383) 27 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 20/2564 เรื่อง การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ (อ่าน 35) 20 ส.ค. 64
แจ้งกำหนดการส่งเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน 34) 18 ส.ค. 64
แนวทางการรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 40) 14 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 18/2564 เรื่อง การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ (อ่าน 64) 13 ส.ค. 64
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมการประชุมระบบออนไลน์ Google Meet วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. (อ่าน 36) 08 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 17/2564 เรื่อง การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ (อ่าน 160) 06 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 16/2564 เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 399) 30 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 15/2564 เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 624) 15 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 14/2564 เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 460) 08 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 13/2564 เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ วันที่ 6-9 กรกฏาคม 2564 (อ่าน 390) 05 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องกำหนดจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบ ON-SITE (พร้อมกันทุกระดับชั้น) (อ่าน 96) 17 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โรงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 128) 14 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 153) 09 มิ.ย. 64
ประกาศการประชุมผู้ปกครอง การรับเงินค่าเครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียน และจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ของนักเรียน ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 211) 02 มิ.ย. 64
แนวทางการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบ ON-SITE (การกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน) (อ่าน 206) 25 พ.ค. 64
การมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 และนักเรียนที่สมัครเรียนกลางคัน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2236) 22 พ.ค. 64
กำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบ ON-SITE (อ่าน 1681) 22 พ.ค. 64
ภาพการแต่งกายชุดต่างๆ ของนักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง (อ่าน 215) 20 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และเลื่อนการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 398) 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 990) 04 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2225) 04 พ.ค. 64
การแจ้งยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 27) 04 พ.ค. 64
การแจ้งยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 35) 04 พ.ค. 64
การแจ้งผลการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 296) 30 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 267) 21 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 63 รายการ จำนวน 1 ชุด โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 223) 22 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 5 มีนาคม 2564 การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563 (อ่าน 261) 04 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ประกวดราคาซือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 230) 03 มี.ค. 64