ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน 114) 20 ส.ค. 62
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครั้งที่ 3 (อ่าน 119) 05 ส.ค. 62
ประกาศยกเลิกซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน 109) 05 ส.ค. 62
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 282) 14 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 717) 18 เม.ย. 62
วารสาร ประชารัฐธรรมคุณสาร ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 58) 11 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน 112 รายการ (อ่าน 251) 27 มี.ค. 62
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21) (อ่าน 500) 24 ก.ย. 61
เอกสารแนวปฏิบัติคูปองพัฒนาครู (อ่าน 537) 04 ก.ค. 61
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 482) 26 มิ.ย. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 650) 27 เม.ย. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 691) 27 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (อ่าน 456) 23 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 551) 23 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 468) 10 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่ธุรการ) (อ่าน 358) 10 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความสะอาด) (อ่าน 379) 10 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภัย) (อ่าน 504) 10 เม.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 390) 03 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (พลศึกษา) (อ่าน 1280) 14 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบการ และสิ่งก่อสร้างอื่น(หอ (อ่าน 718) 15 ธ.ค. 60
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 776) 16 พ.ย. 60
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน (อ่าน 7959) 11 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางชั่วคราว (อ่าน 781) 28 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 923) 28 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ (อ่าน 826) 21 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (อ่าน 746) 21 เม.ย. 60
การเข้าร่วมกิจกรรมในสาธารณรัฐปกครองตัวเองโครเมียและเมืองเซวาสโตโปล (อ่าน 656) 11 เม.ย. 60
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 697) 30 มี.ค. 60
รับสมัครพนักงานรักษาความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 640) 30 มี.ค. 60
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าพัสดุ/เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าบรรณารักษ์ จำนวน 6 อัตรา (อ่าน 759) 30 มี.ค. 60
รับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทยและดนตรี) จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 1021) 30 มี.ค. 60
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 1232) 30 มี.ค. 60
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 865) 21 ก.พ. 60
สรุปผลการคัดเลือกการเข้ารับการศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ (อ่าน 636) 26 ม.ค. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การรายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษ (อ่าน 746) 29 ก.ค. 59
เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 796) 29 ก.ค. 59
สำเนารายงานการประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค (อ่าน 728) 23 มิ.ย. 59
สำเนาคำสั่งศูนย์เฉพาะกิจและแต่งตั้งอนุคณะกรรมการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (อ่าน 798) 23 มิ.ย. 59
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 (อ่าน 967) 20 มิ.ย. 59