ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 339) 14 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 701) 20 มี.ค. 63
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ (อ่าน 73) 18 มี.ค. 63
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและสิ่ง (อ่าน 154) 06 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 69) 18 ก.พ. 63
PRT RUN FOR VAN 2020 (อ่าน 15) 18 ก.พ. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (อ่าน 43) 13 ก.พ. 63
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (อ่าน 48) 05 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 42) 23 ม.ค. 63
ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน 233) 20 ส.ค. 62
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครั้งที่ 3 (อ่าน 237) 05 ส.ค. 62
ประกาศยกเลิกซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน 220) 05 ส.ค. 62
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 452) 14 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 845) 18 เม.ย. 62
วารสาร ประชารัฐธรรมคุณสาร ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 66) 11 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน 112 รายการ (อ่าน 313) 27 มี.ค. 62
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21) (อ่าน 561) 24 ก.ย. 61
เอกสารแนวปฏิบัติคูปองพัฒนาครู (อ่าน 594) 04 ก.ค. 61
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 546) 26 มิ.ย. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 696) 27 เม.ย. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 735) 27 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (อ่าน 518) 23 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 601) 23 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 502) 10 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่ธุรการ) (อ่าน 398) 10 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความสะอาด) (อ่าน 407) 10 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภัย) (อ่าน 564) 10 เม.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 436) 03 เม.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (พลศึกษา) (อ่าน 1315) 14 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบการ และสิ่งก่อสร้างอื่น(หอ (อ่าน 771) 15 ธ.ค. 60
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 826) 16 พ.ย. 60
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน (อ่าน 8199) 11 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางชั่วคราว (อ่าน 832) 28 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 969) 28 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ (อ่าน 893) 21 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (อ่าน 794) 21 เม.ย. 60
การเข้าร่วมกิจกรรมในสาธารณรัฐปกครองตัวเองโครเมียและเมืองเซวาสโตโปล (อ่าน 693) 11 เม.ย. 60
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง/พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 739) 30 มี.ค. 60
รับสมัครพนักงานรักษาความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 682) 30 มี.ค. 60
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าพัสดุ/เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าบรรณารักษ์ จำนวน 6 อัตรา (อ่าน 794) 30 มี.ค. 60