โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 87) 07 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอนคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 81) 03 พ.ค. 66
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักเรียนระดับชั้น ม.2,3,5,6 (อ่าน 91) 30 เม.ย. 66
กำหนดการเข้าค่ายคุณธรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4 รอบสอง และนักเรียนเข้ากลางคันทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 116) 29 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 114) 25 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย) (อ่าน 103) 07 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องผู้ชนะในการยื่นเสนอราคาร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ภายในโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 89) 03 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์ในการยื่นเสนอราคาร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ภายในโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 452) 29 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 290) 29 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับ ในการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 247) 29 มี.ค. 66
กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 220) 23 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 184) 20 มี.ค. 66
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 750) 11 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 440) 01 ก.พ. 66
ตารางสอบ และห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 236) 10 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอน (กรณีพิเศษ) (อ่าน 334) 07 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 584) 03 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องกำหนดปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 431) 26 ก.ย. 65
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ครบรอบ 59 ปี 8 ตุลาคม 2565 (อ่าน 462) 14 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 637) 01 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานสถานที่) (อ่าน 677) 01 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 799) 09 ส.ค. 65
ปฏิทินงานทะเบียนวัดผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว จ.ลำปาง (อ่าน 442) 18 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 678) 23 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 633) 20 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) (อ่าน 611) 10 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1260) 06 พ.ค. 65
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 948) 27 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1110) 26 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 387) 25 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 382) 22 เม.ย. 65
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1292) 08 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) (อ่าน 751) 18 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 481) 18 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ยกเลิกการสอบวัดความรู้พื้นฐานและการมอบตัวนักเรียน ปี 2565 (อ่าน 955) 18 มี.ค. 65
การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษานักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 705) 14 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ปฏิทินการจัดสอบออนไลน์และการปรับเปลี่ยนผลการเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 684) 07 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 538) 02 มี.ค. 65
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 497) 01 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 948) 14 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 1196) 09 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 29/2564 เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 556) 30 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 28/2564 เรื่อง การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ (อ่าน 732) 25 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 27/2564 เรื่อง การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ (อ่าน 519) 16 ธ.ค. 64
กำหนดการการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 688) 26 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 26/2564 เรื่อง การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ (อ่าน 871) 17 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 539) 10 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 ให้กับนักเรียนอายุ 12-17 ปี (รอบที่ 3) (อ่าน 783) 26 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 ให้กับนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย ตกค้าง (อ่าน 856) 20 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 25/2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 853) 16 ต.ค. 64