โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261152
ผลงานนักเรียน
รางวัลชมเชยระดับภาค โครงการ ต้นกล้าท้าหมอกควัน ประจำปี 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดผลงาน

   วันที่ 4 กรกฎาคม พ.. 2565 นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ให้เกียรติมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลชมเชยระดับภาค กิจกรรมการสร้างสื่อวีดีทัศน์โครงการ ต้นกล้าท้าหมอกควัน ประจำปี 2565 หัวข้อ “สื่อสารต้านภัยฝุ่น” จัดโดยคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน พ.. 2565 ณ ห้องประชุม NSP Rice Grain Auditonum อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ที่ผ่านมา โดยนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ดังนี้

     1. นางสาวธีราพร  ศรีวิรัช  นักเรียนชั้น ม.5/1

     2. นางสาวภัทราภรณ์  พงษ์บูรพา  นักเรียนชั้น ม.5/1

     3. นางสาวศิริมาพร  ยุทธมานพ  นักเรียนชั้น ม.5/1

ครูที่ปรึกษา ได้แก่ ครูอาทิติพร แสนจักร ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.94 KB
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,18:28   อ่าน 36 ครั้ง