โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261152
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปี 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายละเอียดผลงาน


     วันที่ 24 เมษายน พ.. 2565 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 6 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา              เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2565 จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

vระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (.1 – .3)

      1. เด็กหญิงกชกร ต๊ะศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

      2. เด็กหญิงฐิติวรดา หอมแก่นจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

vระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (.4 – .6)

      1. นางสาวธนิษฐา สุวรรณสิงห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

      2. นางสาวศิริพร ป่ายี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

     ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศต่อไป โดยมีนายเกรียงศักดิ์ จำปาอูป ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เป็นผู้ฝึกซ้อมควบคุมดูแล

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235 KB
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2565,21:41   อ่าน 23 ครั้ง