โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261152
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายละเอียดผลงาน
รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Facebook Live จักโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.12 KB
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2565,17:30   อ่าน 18940 ครั้ง