โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261152
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,17:07   อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาส่วนภูมิภาค จ.ลำปาง ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2565,08:11   อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศระดับจังหวัด ฝ่ายหญิง TO BE NUMBER ONE IDOL LAMPANG 2023
ชื่อนักเรียน : นางสาวปภาวดี บุญธิติธนาทอง ม.6/4
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,09:06   อ่าน 17 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ โครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2565,21:19   อ่าน 20 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยระดับภาค โครงการ ต้นกล้าท้าหมอกควัน ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,18:28   อ่าน 36 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 14 ที่ อพวช.
ชื่อนักเรียน : นางสาวอุรัสยา อุดใจ
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,21:37   อ่าน 42 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2565,21:41   อ่าน 68 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะภาษาจีน
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,23:56   อ่าน 825 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกรีฑา กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ปี 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,22:39   อ่าน 813 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับโล่รางวัลการแข่งขันบรรยายธรรม ม.ต้น ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นางสาวธนิษฐา สุวรรณสิงห์
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2565,14:39   อ่าน 1455 ครั้ง