ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,19:08   อ่าน 17 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2564,15:23   อ่าน 21 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับประเทศ หัวข้อ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนิษฐา สุวรรณสิงห์
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,15:16   อ่าน 20 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเขียนเรียงความภายใต้เรื่อง "สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น"
ชื่อนักเรียน : นางสาวศิริพร ปายี
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2564,10:26   อ่าน 133 ครั้ง