โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261152
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2565,21:41   อ่าน 23 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะภาษาจีน
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,23:56   อ่าน 785 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกรีฑา กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ปี 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,22:39   อ่าน 775 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับโล่รางวัลการแข่งขันบรรยายธรรม ม.ต้น ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นางสาวธนิษฐา สุวรรณสิงห์
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2565,14:39   อ่าน 1419 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี
ชื่อนักเรียน : นางสาวนิภาวดี ท่องเที่ยว
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2565,20:21   อ่าน 1312 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2565,18:45   อ่าน 3765 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2565,17:30   อ่าน 18940 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,19:08   อ่าน 94 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2564,15:23   อ่าน 81 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนิษฐา สุวรรณสิงห์
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,15:16   อ่าน 78 ครั้ง