โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับประเทศ การประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2565,11:03   อ่าน 55 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันววรณกรรม "วรรณศิลป์อุชเชนี"
ชื่อนักเรียน : นางสาวภคพิชญา ฟุ้งอมรกุล
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2565,13:00   อ่าน 52 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2565,16:13   อ่าน 67 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฎลำปาง 65
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,11:25   อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ประเภทการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,11:02   อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการ Pre SiT Talks (Science Inspired by Teen) ภาคเหนือ ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,07:20   อ่าน 79 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,17:07   อ่าน 100 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาส่วนภูมิภาค จ.ลำปาง ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2565,08:11   อ่าน 106 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศระดับจังหวัด ฝ่ายหญิง TO BE NUMBER ONE IDOL LAMPANG 2023
ชื่อนักเรียน : นางสาวปภาวดี บุญธิติธนาทอง ม.6/4
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,09:06   อ่าน 101 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ โครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2565,21:19   อ่าน 97 ครั้ง