ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าพัสดุ/เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าบรรณารักษ์ จำนวน 6 อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าพัสดุ/เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าบรรณารักษ์ จำนวน 6 อัตรา

วุฒิการศึกษา  ปวช.  อัตราค่าจ้างเดือนละ  6,300  บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน)

วุฒิการศึกษา  ปวส. ขึ้นไป  อัตราค่าจ้างเดือนละ  7,500  บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

                    - เจ้าหน้าที่การเงิน                          จำนวน     1    อัตรา

                    - เจ้าหน้าที่พัสดุ                             จำนวน     1    อัตรา

                   - เจ้าหน้าที่ธุรการ                             จำนวน     3   อัตรา

                   - เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์                      จำนวน     1    อัตรา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2560,23:48   อ่าน 660 ครั้ง