ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำเนาคำสั่งศูนย์เฉพาะกิจและแต่งตั้งอนุคณะกรรมการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ
              ในการเตรียมความพร้อมและให้การสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ  ได้มีคำสั่งศูนย์เฉพาะกิจและแต่งตั้งอนุคณะกรรมการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังรายละเอียด

โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,00:00   อ่าน 673 ครั้ง