ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำเนารายงานการประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค
จากการประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ได้ส่งสำเนารายงานมาเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านศึกษาที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังเอกสารตาม Link
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,00:00   อ่าน 614 ครั้ง