ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประชารั

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง  การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

 

กำหนดการลงทะเบียนมอบตัว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่ 24 มิถุนายน   2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  วันที่ 25 มิถุนายน   2563

 

เวลา 08.30 น. – 9.00  น.   นักเรียนและผู้ปกครองเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19  บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติประชารัฐธรรมคุณ (โดม)

 

เวลา  9.00 น. -  9.20 น.  รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนมอบตัวของนักเรียน

 

เวลา 9.20 น.-  11.30  น.  ผู้ปกครองนำนักเรียนลงทะเบียนมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณตามที่ห้องกำหนดไว้

 

หมายเหตุ

1. ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยทุกคน

2. นักเรียน 1 คน ให้ผู้ปกครองมาเพียง 1 คนเท่านั้น

3. ให้นักเรียนและผู้ปกครองเตรียมเอกสารการลงทะเบียนมอบตัวมาให้เรียบร้อย  เอกสารประกอบด้วย  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) , สำเนาสูติบัตรนักเรียน , สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน , สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ,  สำเนาทะเบียนบ้านบิดา , สำเนาทะเบียนบ้านมารดา ,  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถ้ามี)  และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ได้เป็น บิดา มารดา)

4. สำหรับเอกสารใบมอบตัวหากนักเรียนและผู้ปกครองมีความสะดวกจะปริ้นออกมากรอกจากบ้านก็สามารถดำเนินการได้  หากไม่สามารถดำเนินการได้ทางโรงเรียนได้เตรียมการไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

5. การแต่งกายให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ (ยังไม่ต้องปักเลขประจำตัวนักเรียน)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 1002 ครั้ง