โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ITA 2563 ITA 2564 ITA 2565 ITA 2566