โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
ภาพกิจกรรม
5 พฤษภาคม 2566 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2566,16:39   อ่าน 54 ครั้ง