โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
ภาพกิจกรรม
19 ธันวาคม 2565 การมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนแผนการเรียนช่าง สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนอกระบบ จากวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
1. วิชางานเชื่อมไฟฟ้างานเหล็กแผ่น (75 ชั่วโมง)
2. วิชางานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก (75 ชั่วโมง)
3. วิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (75 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2565,15:09   อ่าน 129 ครั้ง