โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
ภาพกิจกรรม
26 สิงหาคม 2565 นำเสนอผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ โครงการ IFTE และรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หลักสูตรคู่เชื่อมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง-โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับภาค
ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2565,12:53   อ่าน 61 ครั้ง