โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
ภาพกิจกรรม
18 - 20 สิงหาคม 2565 รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎ 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
นักเรียนผู้แข่งขัน
   1. น.ส.พัชรมัย ยิ้มพิมพ์ใจ ม.4/1
   2. น.ส.วราพร เต็มแก้ว ม.4/1
   3. นายสรณ พิมพ์สวัสดิ์ ม.4/1
ครูผู้ควบคุม
   1. นายภัทรพล ควรสุวรรณ
   2. นางอรพิน ควรสุวรรณ
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,18:09   อ่าน 53 ครั้ง