โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
ภาพกิจกรรม
18 - 20 สิงหาคม 2565 รางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นักเรียนผู้แข่งขัน
   1. ด.ช.ภูริภพ ควรสุวรรณ ม.2/2
   2. ด.ญ.จิราพร เชื้อเดช ม.2/1
   3. ด.ญ.กชพร ปัญญะศรี ม.2/1
ครูผู้สอน
   1. นางอรพิน ควรสุวรรณ
   2.นายภัทรพล ควรสุวรรณ
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,17:51   อ่าน 43 ครั้ง