โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
ภาพกิจกรรม
20 - 21 สิงหาคม 2565 โครงการ Pre SiT Talks (Science Inspired by Teen) ภาคเหนือ ประจำปี 2565
   วันที่ 20 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน โครงการ Pre SiT Talks (Science Inspired by Teen) ภาคเหนือ ประจำปี 2565 โดยศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลปรากฏดังนี้
   1. นายศุภ วจีกรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตัวแทนภาคเหนือ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
   2. นางสาวธีราพร ศรีวิรัช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคเหนือ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท
   3. นางสาวศศิกานต์ นาชิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับภาค จำนวน 30 ทีม ได้รับเกียรติบัตร
   โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูอาทิติพร แสนจักร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,21:45   อ่าน 60 ครั้ง