โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261152
ภาพกิจกรรม
3 สิงหาคม 2565 รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
1. นางสาวภคพิชญา ฟุ้งอมรกุล ม.6/5
2. นางสาวศิรประภา ไชยวงค์ ม.6/5

ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแล : นายธนากร คันใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,16:56   อ่าน 10 ครั้ง