โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261152
ภาพกิจกรรม
27 กรกฎาคม 2565 การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2565,17:50   อ่าน 21 ครั้ง