โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261152
ภาพกิจกรรม
26 เมษายน 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยอิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ IFTE ปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2565,13:14   อ่าน 21 ครั้ง