โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261152
ภาพกิจกรรม
5 เมษายน 2565 การประชุมสัมมนาโครงการ "ห้องเรียนอาชีพใน สพฐ." และทำ MOU
ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ผู้เข้าร่วมการประชุม : นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ และนางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2565,11:31   อ่าน 35 ครั้ง