ภาพกิจกรรม
29 - 30 พฤศจิกายน 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา
ณ หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,16:39   อ่าน 49 ครั้ง