ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
15 มีนาคม 2564 กิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานด้านพลังงานและจัดทำแผนพลังงาน สำหรับโรงเรียนพลังงานชุมชน ปี 2564 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,08:49   อ่าน 55 ครั้ง