ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
8 พฤศจิกายน 2563 การแข่งขันตอบปัญหาด้านพลังงาน งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 16 จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.แม่เมาะ
รางวัลชมเชย อันดับที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เด็กชายพรรษกร กันทะมา ม.1/3
2. เด็กชายภัสร์พสุ รุ่งฉัตร ม.3/1
ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียน ได้แก่ นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร

รางวัลชมเชย อันดับที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายวโรดม รัตนปัญญา ม.6/1
2. นางสาวนฤภรณ์ นนทมาลย์ ม.6/1
3. นางสาวอลิชา อินแต่ง ม.6/2
ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแลนักเรียน ได้แก่ นายเสน่ห์ ชุมแสน
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,15:56   อ่าน 32 ครั้ง