ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
7 ตุลาคม 2563 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน DLIT/DLTV โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำโดยนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการเขตฯ, นายสรวง ศรีแก้วทุม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ในฐานะโรงเรียนพี่เลี้ยง
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,16:52   อ่าน 161 ครั้ง