ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
3-4 ตุลาคม 2563 ค่ายเยาวชน โออาร์ อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จานครลำปาง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ณ สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ครูผู้ควบคุม ได้แก่
1. นายภูวนาถ สร้อยทอง ครูชำนาญการ
2. นายพินิจ ตาจีน ครูชำนาญการ

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน ได้แก่
1. เด็กชายปฏิวัติ แจ่มวิมล ม.2/1
2. เด็กชายธีรเมธ มะลิวัลย์ ม.2/1
3. เด็กชายศิริวัฒน์ อินไชยยา ม.2/1
4. เด็กชายสุวรรณภูมิ ยาสมุทร ม.2/1
5. เด็กชายมูฮามัดอีซา กีละ ม.2/2
6. เด็กชายสิทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะ ม.2/2
7. เด็กชายคุณากร กาวิโล ม.2/2
8. เด็กชายฐาปกรณ์ ไชยแสน ม.2/2
9. เด็กชายรัฐภูมิ แสนหลวง ม.2/2
10. เด็กชายปรีชา เครือระยา ม.2/2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2563,18:50   อ่าน 156 ครั้ง