ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
30 กันยายน 2563 การดำเนินการถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน ได้แก่
1. นายเสน่ห์ ชุมแสน ครูชำนาญการพิเศษ
2. นางชรินรัตน์ สิขิวัฒน์ ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2563,15:32   อ่าน 29 ครั้ง