ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
24-25 กันยายน 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบมืออาชีพ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ผู้เข้ารับการอบรม 2 คน ได้แก่
1. นายดุสิต กันทะมา ครูชำนาญการพิเศษ
2. นายรัตนวัชร์ บุญลิขิตไชยยา ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563,15:05   อ่าน 23 ครั้ง