ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
31 สิงหาคม 2563 กองทุนธิสมบูรณ์ โดยคุณปราโมทย์ และคุณนรินทร์พร ถิระสังวร มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนตั้งใจเรียน ความประพฤติดี และยากจน
จำนวน 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 100,000 บาท โดยมี ดร.สกล ไหมสาสน์ เป็นตัวแทนมอบทุนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 5 ทศวรรษ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,10:33   อ่าน 90 ครั้ง