ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
22 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณจัดประชุมสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลังเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ หากดำเนินการเปิดการเรียนการสอนปกติ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) คณะกรรมการสถานศึกษา 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 3) ผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง
สอบถามความพร้อมการจัดการเรียนการสอน (On site) รูปแบบปกติร้อยละ 100 ตามนโยบายโรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมีความสุขกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2563,15:48   อ่าน 58 ครั้ง