ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
1 พฤษภาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ชนะเลิศการแข่งขันประกวดบรรยายธรรม ระดับคณะภาคสงฆ์ ภาค6 ปี 2563
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2563
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ได้แก่ เด็กหญิงธนิษฐา สุวรรณสิงห์ นักเรียนชั้น ม.2/3
2. รางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงขั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) ได้แก่ นางสาวพรนภา สุคำ นักเรียนชั้น ม.6/1
โดยมีนายเกรียงศักดิ์ จำปาอูป ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้ฝึกซ้อม ซึ่งนักเรียนทั้ง 2 คน ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เข้าแข่งขันบรรยายธรรมในระดับประเทศต่อไป
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,18:47   อ่าน 125 ครั้ง